Przedmiot dedykowany jest studentom studiów dziennych na kierunku Informatyka i ekonometria. Składa się on serii wykładów i ćwiczeń. Na zajęciach poruszane są zagadnienia dotyczące kategorii z zakresu finansów, zjawisk finansowych zachodzących w gospodarce oraz rodzaju transakcji finansowych i ich ekonomicznej efektywności.