Celem laboratorium jest zapoznanie z modelem ITIL świadczenia usług przez informatyczne organizacje wsparcia. Zajęcia koncentrują się na obszarze utrzymania działania usług (ang. Service Operation), którego procesy mogą być wspomagane przez narzędzie HP Service Manager.