Realizowany na:

Zarządzanie Inżynierskie sem 6 : SBD

Analityka Gospodarcza sem 4: BD