Realizowany na:

Zarządzanie Inżynierskie sem 6 : SBD

Analityka Gospodarcza   sem 3:  BD