Przedmiot dedykowany jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Składa się on serii ćwiczeń. Na zajęciach poruszane są zagadnienia dotyczące kategorii z zakresu rynku kapitałowego oraz rodzaju transakcji finansowych i ich ekonomicznej efektywności.