Celem kursu jest wykazanie znaczenia organizacji non-profit oraz pokazanie narzędzi, które można wykorzystać w zarządzaniu tymi organizacjami.