Kurs dla studentów studiów zaocznych, pierwszego stopnia, na kierunku zarządzanie, semestr 7.