This is a moodle area for dissertation (Bachelor and Master) students.

Current students are asked to enrol for this course to maintain easier contact and allow to communicate.

Zajęcia prowadzone w sposob zindywidualizowany. Student sugeruje temat w zakresie swoich zainteresowan. Bardzo ważne jest wstępne zorientowanie się w dostępie do danych, ktore pomogaja realizowa temat.